Twórcom atrakcji przysługują następujące zniżki w zależności od ilości godzin prowadzonych atrakcji:

    Jedna godzina atrakcji – 50% zniżki 

    Dwie godziny atrakcji – 100% zniżki


Prelegenci, którzy nie ukończyli 18 roku życia są zobowiązani do przyniesienia wypełnionej i podpisanej Zgody rodzica na udział w konwencie.